Predsednik Zajednice
Dragomir Lazović

Generalni sekretar
Darko Ramovš


Direktor takmičenja
Aleksandar Pivić