Predsednik Izvršnog odbora:
Dragomir Lazović
Potpredsednici Izvršnog odbora:
Marko Petrović
Svetomir Tanasković
Članovi Izvršnog odbora:  
Stanislav Tončev
Marko Zdravković
Vladan Gašić
Drača Goran